CIUTAT DE LES PERSONES

  1. Promourem l’envelliment actiu amb mesures lúdiques, culturals, formatives, d’esport i saludables als espais cívics i els parcs de tots els barris.
  2. Mantindrem el servei d’atenció domiciliària al 100% de tota la gent gran que ho requereixi, ampliant serveis a les persones amb alts graus de dependència.
  3. Crearem un pla integral de voluntariat d’acompanyament a les persones amb dependència i gent gran.
  4. Crearem el programa “Cuidem els cuidadors” per donar formació i suport a les persones amb familiars amb dependència.
  5. Duplicarem el nombre de menjadors als barris per a la socialització de la gent gran.
  6. Les inscripcions als casals d’estiu podran ser quinzenals i incorporarem més places per a nens i nenes amb necessitats específiques.
  7. Crearem un gran parc infantil adaptat a nens amb necessitats específiques i adaptarem els existents. A les Fires de Girona incrementarem les atraccions adaptades.
  8. Girona, Ciutat per Jugar: implementarem la Xarxa d’Espais Ludoteca dedicada als infants en horari extraescolar i recuperarem espais de la via pública perquè els nens i nenes hi puguin jugar, amb àrees restringides als vehicles privats.
  9. Continuarem garantint les ajudes a beques menjador, perquè tots els nens i nenes que ho necessitin no es quedin sense poder dinar al menjador escolar. Ampliarem la gratuïtat del bus urbà fins als 14 anys i l’ampliarem també a un acompanyant per infant i trajecte.
  10. Completarem la xarxa d’equipaments cívics i socials.