• Set anys sense augmentar taxes ni impostos.
 • Hem incrementat un 19,38% els usuaris dels centres cívics dels barris els últims dos anys.
 • Hem creat els menjadors socialitzadors de la gent gran de Santa Eugènia i el Barri Vell.
 • Subvencionem l’IBI de les famílies monoparentals i nombroses fins a un 50%.
 • Més de 150.000 euros anuals en beques per accedir als casals d’estiu.
 • 12 places creades a les piscines municipals perquè nens i nenes amb capacitats diverses participin en les activitats ordinàries.
 • Hem augmentat un 55% les ajudes al lloguer d’habitatges, i hem iniciat programes per facilitar l’accés a l’habitatge als joves de la ciutat.
 • Hem evitat 354 desnonaments en dos anys.
 • Hem eliminat les llistes d’espera del Servei d’Atenció Domiciliària per a la gent gran.
 • Hem iniciat programes en barris per afavorir la integració i la convivència amb col·lectius de nouvinguts.
 • Hem reservat espais per als sense sostre durant els mesos d’hivern i hem desenvolupat projectes d’integració.
 • Hem cedit espais a entitats que treballen per fomentar la igualtat i la tolerància.
 • Estem ampliant la plantilla de la Policia Municipal i estem implantant criteris de policia de proximitat a tot el cos.
 • Hem constituït les Taules de Seguretat i les Taules de Neteja amb les entitats veïnals.
 • Destinem 16 milions d’euros anuals a la neteja de la ciutat.
 • Hem creat la figura dels Agents Ambientals, per vetllar pel civisme al carrer.
 • Hem iniciat campanyes per fomentar la convivència en l’espai públic, amb objectius com treure les bicicletes de les voreres o controlar els propietaris que no recullen les caques de gos.
 • Hem creat 7 quilòmetres en 5 nous itineraris canins per poder passejar el gos sense corretja.
 • Hem executat obres en equipaments i via pública per valor de 12 milions d’euros en tots els barris.
 • Redacció del Pla Especial de les Pedreres i del Pla Integral de Sant Narcís.
 • Inici del procés de reconversió de carretera Barcelona: voreres Avellaneda, Can Turon, aparcament dissuasori antic Centre Verd, Clínica Girona, Xalet Soler, nou IES Ermessenda a la Simon, plaça Salvador Dalí, pavelló Cassià Costal, plaça Espanya, plaça Marquès de camps.
 • Recuperació de l’antic Pont del Domini entre Sant Narcís i Santa Eugènia.
 • Recuperació del parc Central per a l’ús de la ciutadania.
 • Portem 64 mesos consecutius (més de 5 anys) de reducció interanual de l’atur.
 • Hem ajudat a crear 384 noves empreses.
 • Hem beneficiat a més de 7.000 persones en programes d’ocupació.
 • Estem en ple procés de renovació del Palau de Fires, i hem atret nous salons i congressos nacionals i internacionals.
 • Hem planificat la gestió de motors econòmics, amb el Pla Estratègic de Turisme, el Sectorial del Comerç de Girona i el de Desenvolupament del Sector de la Bicicleta.
 • Hem implementat mesures per a la no afectació del turisme a la quotidianitat dels veïns.
 • Hem creat La Volta de Sant Narcís, un projecte cultural que potencia projectes vinculats a l’art, l’artesania i el disseny en el marc de les anomenades indústries creatives, i que ha ajudat a dinamitzar comercialment i culturalment el barri de Sant Narcís.
 • Complim el 98% de l’índex d’indicadors de transparència.
 • Hem augmentat el pressupost municipal un 12% tot i congelar taxes i impostos.
 • Hem adaptat la seu electrònica per poder-hi fer el 100% dels tràmits ciutadans.
 • Hem iniciat el procés de municipalització del servei d’Aigües de Girona.
 • Hem posat les bases per al projecte de Girona Ciutat Tecnològica i adaptar els serveis a les noves tecnologies i promoure les vocacions tecnològiques, sobretot entre les noies.
 • Hem desencallat projectes que estaven enquistats: Pont del Dimoni, futur Museu d’Art Contemporani, antic Cinema Modern, Agissa o Carretera de Barcelona.
 • Som la ciutat catalana de més de 50.000 hab. amb un índex més alt de recollida selectiva.
 • Hem recuperat 45 hectàrees de superfície natural per a usos lúdics, des de les Ribes del Ter fins a les Pedreres.
 • Hem reduït un 44% les emissions de gasos hivernacle en equipaments municipals.
 • Hem ampliat la xarxa de carrils bici fins als 36 quilòmetres, i hem ampliat la Girocleta: 20 estacions, més hores de servei, més opcions de tarifes.
 • Hem ampliat les línies de bus i hem posat en servei noves bonificacions (Bus 25) i ampliació d’altres (Bus 65).
 • Hem iniciat les obres de l’antic Cinema Modern com a nou centre neuràlgic per al desenvolupament de les indústries culturals i creatives, amb una inversió de 3,9 milions d’euros.
 • Consolidació del model de difusió cultural, avançant en el suport a la creació, per exemple, amb l’increment de les beques KREAS.
 • Pla pioner per lluitar contra l’absentisme escolar per garantir els drets dels infants.
 • Creació del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, per millorar l’ioferta i adaptar-la a les necessitats de la ciutat.
 • Reforç dels llaços amb la Universitat de girona, compartint serveis i projectes de recerca.
 • Hem fomentat la pràctica esportiva atraient activitats i grans esdeveniments com la Sea Otter Europe, i multiplicant i posant especial atenció en les ajudes a l’esport de base i a l’esport femení.
 • Hem redactat el primer Pla Local de Salut de l’Ajuntament de Girona, per avançar en la promoció de bons hàbits i en la protecció de la salut.
 • Hem cobert les pistes esportives de les escoles Eiximenis i Cassià Costal, i comencem ja la de Fontajau. Hem iniciat també la substitució de la gespa del camp de futbol de Can Gibert.
 • Hem ofert terrenys de Domeny a la Generalitat perquè l’hospital Trueta no marxi de Girona i sigui un hospital de referència envoltat de campus de salut i centres de recerca.
 • Hem ampliat els serveis de salut i orientació familiar al Centre Jove de Salut, i hem reforçat els recursos educatius en l’àmbit emocional per als més joves.
 • Hem arribat a un acord amb el Girona FC per a la concessió de l’estadi de Montilivi.
 • Hem creat més de 100 organismes participatius per dissenyar polítiques de consens, i hem impulsat iniciatives de participació com els pressupostos participats i d’altres per definir l’espai públic, com a la plaça Espanya, la denominació de carrers a Germans Sàbat o el futur del Parc Central.
 • En tres anys hem fet més de 1.200 reunions amb associacions de veïns, agrupacions i entitats ciutadanes.
 • El 2016 el Consell d’Europa ens ha atorgat el Premi d’Europa, que dóna cada any a una ciutat per premiar la defensa del diàleg, la tolerància i els valors de la cultura de la pau i els drets humans.
 • Hem donat suport i recursos a l’acollida de refugiats, i hem reforçat els projectes de cooperació internacional.
 • Hem liderat el reconeixement a la ciutadania que va tirar endavant el referèndum de l’1-O, sent el primer municipi en tenir una plaça en el seu record, canviant el nom de la Plaça Constitució pel de Plaça de l’U d’Octubre de 2017.